top of page
Wellington Logo.gif

ก้าวข้ามทุกข้อจำกัดด้วยการสื่อสาร เชื่อมสะพานสู่ความสำเร็จ

Wellington Logo 14.gif
Wellington Logo 9 copy.gif
Wellington Logo 5.gif
Screenshot 2566-03-07 at 18.54.12.png
iStock-944251112.jpg
IMG_2172.JPG
iStock-1094302626.jpg
Wellington Logo 6.gif

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ของการเป็นนักคิดและนักสื่อสารทางการตลาด

และเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ที่ประสบความสำเร็จในประเทศมากมาย
ไปจนถึงบทบาทการเป็นวิทยากรต่างประเทศ และอาจารย์มหาวิทยาลัย

ชั้นนำของประเทศ มีประสบการณ์ในการพูดในที่สาธารณะ การนำเสนอผลงาน พิชชื่งปิดการขายให้บริษัททั่วโลก 

 

อาจารย์ กอล์ฟ สรรพาทิตย์ (ทวีเจริญ) บูรณสมภพ จึงเข้าใจอย่างถ่องแท้

ถึงปัญหาในการสื่อสารของแต่ละบุคคล นำมาสู่นทางในการพัฒนาศักยภาพด้วยหลักการและเทคนิคการนำเสนอที่ทรงพลัง ทรงประสิทธิภาพ และมีเสน่ห์ ในรูปแบบของแต่ละบุคคล

ทุกคนในคลาส จะได้ฝึกการนำเสนอจริง ในสถานะการณ์ต่างๆ เฉพาะรายบุคคล

มากกว่าการให้หลักทฤษฎีอย่างเข้มข้น คอร์สนี้ยังได้รับการออกแบบให้ผู้เรียนทุกคนได้ลงมือพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างแท้จริง รวมถึงเข้าใจเทคนิค

ในเชิงจิตวิทยาต่างๆ ตอบโจทย์ ทุกความต้องการสู่การพัฒนาตนเอง

Wellington Logo 8.gif

• สื่อสารได้อย่าง “เป็นธรรมชาติ” ในแบบคุณ

• สามารถช่วยพัฒนาให้คุณกล้าพูดในที่สาธารณะอย่างมั่นใจ

• สามารถเรียบเรียงเนื้อหาในการพรีเซนต์และการพูดได้อย่างเป็นระบบ

• นำเสนองานได้น่าฟัง และช่วยปิดการขายในระดับมืออาชีพ

• ไลฟ์สด ได้น่าเชื่อถือ โน้มน้าวเพื่อเพิ่มยอดขายได้ดียิ่งขึ้น

• ปรับภาพลักษณ์ตนเองให้น่าเชื่อถือขึ้น

• เทคนิคการโน้มน้าวจูงใจ

Screenshot 2566-03-03 at 16.23.29.png
AAAA.gif
Wellington BG.jpg
Line.gif
Screenshot 2566-03-03 at 15.53.44.png
Screenshot 2566-03-07 at 17.38.52.png
Contact
bottom of page